Stodůlky, Praha Webkamera online

Foto: stodulky.navyrovne.cz