Pohled na obec, Kubova Huť Webkamera online

Foto: sumavanet.cz